บ้านช่างท้าวสนุกเกอร์
โทร 089-775-5910
  • th

ผลงานปี 2561


ผลงานปี 2561

ผลงานขนย้าย ติดตั้ง พร้อมทำสีใหม่ เปลี่ยนผ้าสักหลาด ยางชิ่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดใหม่ ทั้งหมด
ขอบคุณลูกค้า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ ขนาด 6x12 ฟุต หินชนวนอิตาลี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อย่างดี
ขอบคุณลูกค้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ ขนาด 3x6 ฟุต พื้นหินแกรนิต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ให้กับลูกค้า อำเภอหัวหิน


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ 10 ฟุต หินชนวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ให้กับลูกค้า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ 4x8 ฟุต หินแกรนิต พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอย่างดี
ให้กับลูกค้า ซอยวัดด่าน สมุทรปราการ


ผลงานส่งโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 10 ฟุต หินชนวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ให้กับลูกค้า อำเภออ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ ขนาด 5x10 ฟุต พื้นหินชนวนนอก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ขอบคุณลูกค้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ไรเลย์แท้อังกฤษ รุ่นซอฟริน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอย่างดี
ให้กับลูกค้า อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ ขนาด 12 ฟุต หินชนวนอิตาลี ไม้มะค่าทั้งตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอย่างดี (แข่งขัน)
ให้กับลูกค้า อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ 4x8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มือสอง ให้กับลูกค้า เขตรังสิต


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอย่างดี (แข่งขัน)
ให้กับลูกค้า อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


ผลงานส่งโต๊ะสนุกเกอร์ไรเลย์นอกชิ่งเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอย่างดี (แข่งขัน)
ให้กับลูกค้า อำเภอเมือง จังหวัดพินณุโลก